Viidennessä moduulissa aiheenamme olivat kokemukset ja niiden arviointi eri tilanteissa. Kokemuksista puhuttaessa nousevat useimmiten yleensä esille käyttö -ja käyttäjäkokemus. Monesti näistä puhutaan samaa tarkoittavina käsitteinä, mutta tarkemmin tarkasteltuna ne ovat kuitenkin eri asioita. Käyttäjäkokemus tarkoittaa enemmän yleisluontoista kokemusta teknologiasta käyttäjän näkökulmasta. Käyttökokemus puolestaan kuvaa pikemminkin jonkin teknologian välitöntä käyttöä ja siitä saatavaa kokemusta, kuten kurssin aineistossa kerrotaan. 

 

Käyttäjäkokemukseen vaikuttavat monet eri asiat. Näitä ovat esimerkiksi käytettävän palvelun käytettävyys, odotukset, konteksti ja mahdolliset aikaisemmat kokemukset sekä mielikuvat. Käyttäjäkokemusta arvioidaan odotusten, käyttökokemuksen ja käytön jälkeisten kokemusten perusteella. Näiden lisäksi voidaan myös tutkia kokemuksia vieläkin pidempien aikavälien perusteella. Näitä taas voidaan tutkia arvioimalla välineitä, käytettyjä menetelmiä ja kriteereitä. Myös palvelun käytännöllisyyttä ja siitä saatavaa hyötyä ja mielikuvaa tarkastellaan.

 

Käyttäjäkokemuksia arvioidessa on hyvä ottaa huomioon kaikki siihen vaikuttavat asiat. Tällaisia ovat esimerkiksi käytettävä teknologia ja sen piirteet, konteksti sekä käyttäjän henkilökohtaiset inhimilliset ominaisuudet. Muun muassa käyttäjän vireystilalla ja ennakko-odotuksilla voi olla hyvinkin suuri merkitys käyttökokemukseen ja sitä kautta käyttäjäkokemukseen. 

 

Edellä mainitun lisäksi viidennessä moduulissa käsiteltiin myös luotaimia. Luotaimet ovat eräänlainen tutkimusmenetelmä tiedon keräämiseksi. Sen avulla olisi tarkoitus löytää uusia innovatiivisia ideoita palveluihin. Rehellisesti sanottuna luotainten idea ei ainakaan itselleni oikein avautunut, ainakaan riittävästi. En oikein ymmärtänyt mitä tällaisilla menetelmillä on mahdollista saavuttaa, tai miten ne käytännössä hyödyttäisivät uusien innovaatioiden löytämisessä.