Aika rientää ja olemme edenneet kurssilla jo kolmanteen moduuliin. Tässä kurssin moduulissa keskiössä on käytettävyys, sen suunnittelu ja arviointi. Saimme taas kerran kattavan teoriapaketin, jota olisi tarkoitus testata myöhemmin ryhmätehtävien muodossa. 

 

Mitä siis on käytettävyys? Se on lyhykäisyydessään tuotteen laatuominaisuus. Tuotteen käyttö on siis tehokasta, tarkoituksenomaista ja tietenkin miellyttävää. Näiden ominaisuuksien arvioimiseksi on hyvä tunnistaa ja määrittää totta kai ne käyttäjät ja käyttötilanteet. Käyttäjien määritys tai arvioiminen ei ole aivan yhtä helppoa miltä se kuulostaa. Eri käyttäjä voivat erota toisistaan hyvinkin paljon ja heihin vaikuttavat esimerkiksi kyvyt, tiedot, taidot ja kulttuurit. 

 

Käytettävyyden suunnittelu on hyvin olennainen osa tuotettaessa hyvää tuotetta tai palvelua. Suunnitteluun jo aikaisemmin mainitsemani käyttäjien ja käyttötilanteiden määrittäminen. Näiden lisäksi on olemassa myös muita tekijöitä. Käytettävyyden suunnittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia asiantuntijoita. Heille voidaan myös delegoida projektin joitakin tehtäviä. Suunnittelussa voi myös käyttää apuna joitakin kirjallisia oppaita, joskaan nämä eivät ole ratkaisuja ihan jokaiseen ongelmaan. 

Kolmantena osa-alueena meillä oli käytettävyyden arviointi. Arviointi on yksi tehokas keino hyvän käytettävyyden saavuttamiseen. Arviointia ja testausta tulisi tehdä mieluusti jo tuotteen tai palvelun valmistuksen alkuvaiheessa, jotta ominaisuuksiin kyetään vaikuttamaan ajoissa. Mikäli arviointia suoritetaan vasta valmiiseen tuotteeseen, ollaan jo pahasti myöhässä, sillä resursseja ja aikaa on jo ehditty tuhlata mahdolliseen virheelliseen lopputulokseen.  

 

Arviointiin kuuluvia testausmenetelmiä on monenlaisia. Yleisimpiä ovat erilaiset asiantuntija -käyttäjäkeskeiset testausmenetelmät. Tulokset ja niitä tarkastelevat näkökulmat vaihtelevat menetelmästä riippuen.